Protocol bij betalingsachterstanden

banner
Betalen van premie

De premie voor een verzekering moet worden betaald, voordat de verzekering ingaat of wordt verlengd. Bij ZZUPER kun je alleen betalen via een maandelijkse automatische incasso.

Incasseren van de premie lukt niet

Het kan gebeuren dat je op het moment van onze afschrijving onvoldoende saldo op je bankrekening hebt staan om de incasso uit te voeren of dat wij niet over jouw juiste bankrekeningnummer (IBAN) beschikken. Wij zullen in dat geval nog een keer proberen om de incasso uit te voeren. Dit is ongeveer een week na onze eerste poging. Lukt het dan nog niet om de premie af te schrijven, dan sturen wij je een bericht dat je de premie zelf aan ons over moet maken.

Je kunt niet betalen

Het kan ook voorkomen dat je onvoldoende saldo hebt om de premie te betalen. Neem in dat geval zo snel als mogelijk contact met ons op om een betalingsregeling af te spreken.

Als je problematische schulden hebt, dan is verstandig om dit zo als snel mogelijk aan ons te melden. In dat geval adviseren wij je contact op te nemen met de Schuldhulpverlening van de gemeente waarin je woont.