Conflicterende situaties

banner
Conflicterende situaties

ZZUPER is het volmachtkantoor dat verbonden is aan Hera Advies Centrum. Een gevolmachtigde werkt namens of zoals een verzekeraar en neemt diens werkzaamheden (grotendeels) over. De samenwerking tussen Hera Advies Centrum en ZZUPER is een zogenoemde ongebonden samenwerking. Dat houdt in dat Hera Advies Centrum niet gebonden is om verzekeringen af te sluiten bij ZZUPER en een eigen keuze kan maken om een andere verzekeraar te benaderen.

Hoewel de bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gescheiden is er geen sprake van een zuivere taakscheiding tussen onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten, dit zou het door ons beoogde efficiencyvoordeel schaden. De bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden zijn beschreven in ons elektronisch Kennisportal.

Ondanks de door ons getroffen maatregelen kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar. Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

Indien er bij schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht) verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.