Het naadje van de kous?

ZZUPER is een volmacht, maar wat houdt dat precies in.

banner
Wie, wat, hoe?

ZZUPER ontwikkelt financiële producten en diensten voor zzp’ers. ZZUPER treedt daarbij op als een zogenaamd “gevolmachtigd agent” voor diverse verzekeraars. Je kunt de ZZUPER verzekeringen afnemen via assurantietussenpersonen en financieel adviseurs, maar je kunt onze verzekeringen ook direct afsluiten via de ZZUPER website.

Wat doet een volmacht?

Een volmacht houdt in dat wij van verschillende verzekeringsmaatschappijen de bevoegdheid hebben gekregen om namens hen werkzaamheden te verrichten. Dit kunnen werkzaamheden zijn op het gebied van acceptatie, administratie en schadeafwikkeling. We doen eigenlijk alles wat een verzekeringsmaatschappij ook doet. Hierbij zijn wij aan strenge regels gehouden die regelmatig worden getoetst. Wij bieden op dit moment een financieel vangnet voor zzp’ers in geval van ziekte of een ongeval. Dit is een zogenaamde “schadeverzekering”: als jouw aandoening aan de criteria voldoet die in de polisvoorwaarden staan, keren wij een groot geldbedrag ineens uit. Dit geldbedrag is netto. In de toekomst zullen we nog meer verzekeringsproducten aanbieden, altijd gericht op zelfstandigen. Wij bieden de producten aan onder eigen naam en met eigen tarieven.

Volmachtgevers

ZZUPER is een gevolmachtigd agent van de onderstaande verzekeringsmaatschappij:

N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maaslloyd.

Reactietermijnen

Graag geven wij je duidelijkheid over onze reactietermijnen. Zo kun je zien hoelang het maximaal duurt voordat je van ons een reactie ontvangt. Bij onvoorziene situaties kan de reactietermijn langer zijn.

Een vraag over een nieuwe of bestaande verzekering

Als je een vraag indient over je bestaande en/of nieuwe verzekeringen, dan krijg je van ons binnen 5 werkdagen antwoord;

Je hebt een nieuwe verzekering aangevraagd

Als je een aanvraag indient voor het accepteren van een nieuwe verzekering of het wijzigen of opzeggen van een bestaande verzekering, dan krijg je binnen 5 werkdagen antwoord;

Wanneer kun je jouw polis of verzekeringsbewijs ontvangen

Wanneer kun je jouw polis of verzekeringsbewijs ontvangen Als je een verzoek indient om jou bepaalde documenten te sturen zoals polissen en verzekeringsbewijzen (nieuwe en bestaande verzekeringen), dan krijg je van ons binnen 5 werkdagen antwoord;

Heb je een claim bij ons ingediend?

Als je een claim of een verzoek om een verzekeringsuitkering bij ons indient, dan krijg je van ons binnen 5 werkdagen antwoord;

Heb je een klacht?

Als je een klacht bij ons indient, dan krijg je van ons binnen 2 werkdagen antwoord.